Actueel

Bent u de nieuwe versterking van ons bestuur?

Voor het bestuur van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) zoeken wij een inspirerende voorzitter (8 uur per week).

Organisatie

De SBN zet zich in voor voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontacten ten behoeve van haar ruim 2.100 leden. De vereniging doet al het mogelijke om medische en sociale zorg voor sarcoïdosepatiënten te verbeteren. Daarnaast maakt de vereniging zich hard voor betrouwbare diagnoses en behandelingen en het noodzakelijke onderzoek. Om wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen  zoekt de vereniging een breed draagvlak onder andere belanghebbenden. Dat betekent voorlichting op lokaal, regionaal en landelijk niveau, maar ook een politieke lobby.

Het zijn de leden die de vereniging vormgeven op vrijwillige basis. Er is gekozen voor een platte organisatiestructuur en korte lijnen, heldere afbakening en afspraken over verantwoordelijkheden. Zo werkt het bestuur aan de algemeen bestuurlijke taken, vertegenwoordigt het de vereniging naar externe partners, faciliteert het werkgroepen en geeft het sturing aan het realiseren van de doelen. Werkgroepen verrichten werkzaamheden met mandaat van het bestuur en binnen financiële kaders. Trainingen voor lotgenoten  - Omgaan met sarcoïdose  - worden door leden zelf gegeven. Er zijn circa 65 vrijwilligers actief betrokken bij de SBN.

Er is in de afgelopen tijd door het bestuur veel werk verzet in het initiëren en vormgeven van contact met professionals, o.a. in de expertisecentra, de regionale netwerken en het vormgeven aan een goede communicatie. Ook internationaal zijn diverse contacten gelegd ter bevordering van het delen van kennis. De vereniging is financieel gezond met een licht groeiend aantal leden.

De vereniging heeft haar administratie ondergebracht bij een  ondersteuningsbureau, dat tevens een beperkt aantal secretariële taken uitvoert. In de toekomst is de wens om meer facilitaire en uitvoerende ondersteuning te genereren zodat het bestuur zich meer kan richten op besturen in plaats van uitvoeren.

Missie

De SBN streeft naar het bevorderen van de kwaliteit van leven van de sarcoïdosepatiënt, door hem en zijn omgeving adequaat te informeren  en door meer bekendheid te geven aan de ziekte. Haar motto is: Samen Sterk. 

De SBN heeft in haar huidige beleidsplan gekozen voor de volgende speerpunten: 

 • Een toekomstbestendige vereniging
 • Versterking van de vrijwilligersorganisatie
 • Versterking van de informatievoorziening
 • Vergroting van de belangenbehartiging en bekendheid van de ziekte en de vereniging.
Toekomst vereniging

De vereniging wil een belangrijke speler zijn in het bevorderen van onderzoek. Dit gebeurt naast voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Dit betekent dat de vereniging een goede gesprekspartner wil zijn en blijven van overheden, verzekeraars, universiteiten en farmaceutische industrie, in goede samenwerking en afstemming met hen en andere stakeholders.

Functieomschrijving voorzitter

Functieomschrijving voorzitter

Het bestuur bestaat uit 6 leden. Ieder bestuurslid wordt op voordracht van het bestuur door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor tweemaal dezelfde periode. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging, zoals vastgelegd in de verenigingsstatuten. De hoofdtaken van het bestuur zijn:

 • doel en strategie vorming
 • doen uitvoeren van het jaarplan
 • aansturen van de organisatie en werkgroepen
 • externe vertegenwoordigen van de vereniging

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter per mei 2017. De vacature voor voorzitter ontstaat door het aflopen van de statutaire zittingsperiode van de voorzitter.

De functie van bestuursvoorzitter bestaat uit de volgende taak- en aandachtsgebieden.

 • Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de SBN.
 • Het voorzitten van de bestuursvergaderingen en tevens eindverantwoordelijkheid dragen voor de taken van het bestuur zoals hierboven beschreven.
 • Uitbreiden en onderhouden van functionele contacten met de belangrijkste stakeholders in het zorgveld.  Maatschappelijke ontwikkelingen entameren en op de agenda krijgen van het gewenste beleid.
 • Samenwerking en kansen op samenwerking vergroten met bestaande en nieuwe verbanden  vanuit het belang van de patiënt/leden van de vereniging.
 • Acteren in een politieke omgeving met soms tegenstrijdige belangen. De bestuurder moet daarbinnen onafhankelijk en in het verlengde van de patiënt/leden van de vereniging overeind blijven.

 

We zoeken een inspirerende voorzitter, die op vrijwillige basis een bijdrage wil leveren aan de versterking van de positie van de SBN, denkend en handelend vanuit het patiëntenperspectief. Het gaat om een onbezoldigde functie, voor acht uur per week. Onkosten worden vergoed.

Aanbod en procedure

Graag ontvangen wij uw brief met toelichting op de functie, samen met curriculum vitae voor 1 maart 2017. Hebt u belangstelling of behoefte aan meer informatie dan nodigen we u uit om te reageren via de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.