Forumregels SBN

Forumregels SBN

Reglement Sarcoïdoseforum / disclaimer

Begripsbepaling:

 • Sarcoïdoseforum: Het forum aangaande sarcoïdose dat via de website van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland wordt gefaciliteerd.
 • Eigenaar: De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
 • Deelnemer: Bezoeker van het forum
 • Gast:Niet ingelogde deelnemer
 • Geregistreerde gebruiker: Ingelogde deelnemer
 • Moderator: Degene die namens de eigenaar het beheer voert over het forum.

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor wat hij op het forum post. De eigenaar of de moderator kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden voor enige inhoud op dit forum.

Het Sarcoïdoseforum is eigendom van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland en is een plaats waar ervaringsdeskundigen als deelnemers aan het forum onderling of met de moderator van het forum informatie uitwisselen over sarcoïdose. Deze informatie kan en zal nooit in de plaats treden van een medisch advies van een (para)medicus. Schakel daarom voor het stellen van een diagnose of bij vragen over (het uitbreiden van) uw klachten altijd een arts in. Breng nooit zonder overleg met een arts wijzingen aan in uw medicatie of behandeling.

Forumregels:

Artikel 1: Registreren

Het forum op deze website is voor iedereen toegankelijk (leesbaar). Echter, om berichten
te kunnen plaatsen & beantwoorden is het noodzakelijk om geregistreerd te zijn. Het aanmaken van een account (registreren) betekent dat men akkoord gaat met onze forumregels.
 

 Artikel 2: Auteursrechten

 • Alle berichten en informatie die op het Sarcoïdoseforum geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van  het Sarcoïdoseforum of van de auteur van het betreffend bericht.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming mag niets van het Sarcoïdoseforum worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. (foto)kopie, microfilm, magnetische media of welke andere wijze dan ook.
 • Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, weekblad etc.) moet de bron vermeld worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

De eigenaar en/of de moderator zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten.  Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bericht!

Artikel 4: Berichten plaatsen

 • Het eerste bericht van een nieuw forumlid wordt gemodereerd; d.w.z. dat het bericht pas wordt geplaatst na goedkeuring van een moderator.
 • Gebruik een duidelijk onderwerp Een duidelijk onderwerp maakt het zoeken naar berichten makkelijker en zorgt dat het bericht gelezen wordt.
 • Eerst zoeken dan plaatsen. Kijk, voordat je een nieuw onderwerp plaats, altijd eerst even of er nog geen topic over het onderwerp is. Mogelijk is zelfs uw vraag al eerder door iemand anders gesteld.  Let daarbij wel op de leeftijd van het laatste bericht in dat topic.
 • Plaats duidelijke berichten met relevante informatie en met zo min mogelijk afkortingen.
 • Plaats vragen of opmerkingen in het juiste (sub)forum.
 • Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende forums / topics.
 • Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid (leestekens, kleurgebruik hoofdletters)
 • Neem niet het onderwerp van een ander over door een vraag te stellen die niets met het onderwerp van de thread te maken heeft.
 • Heb je een  persoonlijke vraag aan een deelnemer, doe dit dan via een persoonlijk bericht.
 • Enquêtes en polls mogen alleen geplaatst worden na goedkeuring van de moderator.
 • Geef geen "kale" links als antwoord, omschrijf wat er op de betreffende pagina te vinden is en waar precies naar gekeken dient te worden.
 • Is de site in een andere taal dan Nederlands? Vermeld dit dan ook even.

Artikel 5: Off-topic berichten

 • Discussieer in een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat.
 • Een grapje of grappige reactie op een bericht zal meestal niet als offtopic worden beschouwd.

Artikel 6: Fatsoensregels

Op dit forum gelden de normale fatsoensregels, daarom geldt:

 • Breng geen schade toe aan het forum.
 • Houd het taalgebruik altijd netjes.
 • Beledig nooit andere deelnemers en val geen mensen aan.
 • Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot, racisme, of verschillen in geaardheid, mobiliteit, geslacht of religie is niet toegestaan.
 • Kwetsende of seksistische accountnamen, handtekeningen, berichten, afbeeldingen of uitingen in welke andere vorm ook dan wel verwijzingen daarnaar zijn niet toegestaan binnen het Sarcoïdoseforum. Ook als grapje worden dit soort uitingen niet getolereerd.
 • Het plaatsen van berichten, links of afbeeldingen met commerciële inhoud is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan enige vorm van naakt te plaatsen in een bericht, handtekening of avatar.
 • Het is niet toegestaan privé informatie van anderen op het Sarcoïdoseforum te plaatsen, dit  leidt tot een onherroepelijke ban. 
 • Uw profiel/account dient naar waarheid te worden ingevuld  
 • Wees altijd behulpzaam en toonrespect naar andere deelnemers en het forum.

Het niet toepassen van deze fatsoenregels leidt tot een onmiddellijke verwijdering van de deelnemer en het bericht of de berichten.

Artikel 7: Bezwaren

 • Berichtgeving, in welke vorm dan ook, die door een deelnemer als in strijd met de regels of fatsoensnormen wordt ervaren kan in een persoonlijk bericht worden gemeld bij de moderator. In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk onderneemt de moderator actie.
 • Indien men het niet eens is met de beslissing die de moderator neemt kan men rechtstreeks (dus via een persoonlijk bericht) contact opnemen met de moderator. Doe dit nooit openlijk via het forum, het bericht zal onmiddellijk verwijderd worden!

Artikel 8: Bevoegdheden moderator

 • Een moderator controleert of berichten en leden aan de regels voldoen
 • Indien de moderator besluit dat er niet aan de bovenstaande regels voldaan wordt, kan deze: 
  • Berichten goed- of afkeuren
  • Berichten verplaatsen
  • Berichten verwijderen
  • Berichten aanpassen
  • Algemene waarschuwingen plaatsen op het forum
  • Persoonlijke waarschuwingen sturen via een persoonlijk bericht 
  • De deelnemer tijdelijk of permanent verbannen van het forum

Aanwijzingen van de moderator dienen altijd en direct opgevolgd te worden, discussies hierover worden niet via het forum gevoerd. Mocht u hierin in gebreke blijven, dan volgt een waarschuwing of wordt u (tijdelijk) verwijderd van het Sarcoïdoseforum. 

Moderators behouden zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen/aan te passen of gebruikers te waarschuwen of te bannen en leggen daar uitsluitend bij het Bestuur van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland verantwoording voor af.

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland behoudt zich het recht voor om deze regels éénzijdig aan te passen. De SBN gebruikt de gegevens die u op deze website achterlaat, bijvoorbeeld bij de registratie voor verkrijgen van toegang tot het forum,  enkel voor interne verwerking. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. In situaties waar de regels of deze disclaimer niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid altijd bij de eigenaar van het Sarcoïdoseforum. De eigenaar kan (een deel van) deze bevoegdheid overdragen aan de moderator.