Privacyverklaring

Je gegevens 

Privacy staat bij de SBN hoog in het vaandel, daarom worden alle gegevens die je invoert op onze website via een beveiligde verbinding verzonden. Onze website beschikt over een SSL-certificaat: Dit is herkenbaar aan het slotje in je browser, de groene adresbalk in de browser en de toevoeging HTTPS aan de webpagina. Al je gegevens worden alleen opgeslagen voor intern gebruik. Onder geen beding zal de SBN informatie van of over mensen wiens gegevens in onze administratie zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest verstrekken aan derden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ledenadministratie

Ledenadministratie

De persoonsgegevens van onze leden en proefleden worden alleen opgeslagen in onze ledenadministratie wanneer je de SBN een aanmeldingsformulier toestuurt of als je je aanmeld als (proef)lid via de website www.sarcoidose.nl. Deze gegevens blijven te allen tijde geheim en worden alleen intern gebruikt, bijvoorbeeld voor het toezenden van de SarcoScoop, uitnodigingen voor bijeenkomsten en het innen van de contributie. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt en blijven dus altijd binnen de SBN.

De ledenadministratie wordt gevoerd door FBPN; de FBPN medewerkers, SBN vrijwilligers en derde partijen (zoals bijvoorbeeld de verzender van de SarcoScoop) die vanuit hun functie toegang hebben of hebben gehad tot de persoonsgegevens hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De SBN behoudt zich het recht voor om (proef)leden te benaderen voor onder andere oproepen tot deelname aan onderzoek omtrent sarcoïdose of oproepen van de SBN zelf. Deze oproepen zullen vanuit de SBN zelf plaatsvinden.

Om te kunnen inloggen op de SBN-website, zijn op de website alleen je inlognaam, wachtwoord, postcode en lidnummer opgeslagen.

Gerelateerde artikelen

In onze websitevoorwaarden vind je meer informatie over onder andere de doelstelling van deze website, copyright en cookies.

Bekijk de websitevoorwaarden