Onze organisatie

Logo handtekeningDe vereniging

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) is dé belangenorganisatie voor mensen met sarcoïdose in Nederland. Met de inzet van onze tientallen betrokken en enthousiaste vrijwilligers maakt de vereniging zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van mensen met sarcoïdose. De SBN streeft naar een goede informatievoorziening en het bevorderen van kennis over sarcoïdose. De vereniging is opgericht op 16 november 1978 en behartigt de belangen van mensen met sarcoïdose dus al meer dan 35 jaar!

De SBN is gevestigd in Nijkerk. U vindt de volledige contactgegevens hier.

Onze organisatie

Onze organisatie 

Alle taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers, dit geldt voor de bestuursleden, de contactpersonen, de communicatieorganisatie en de ondersteunende taken. Daarnaast verzorgt Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) onder andere de ledenadministrtie en de financiele administratie voor de SBN. 

Lees meer over onze organisatie

Algemene Ledenvergadering 2016

536 ALVTijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2016 is onze secretaris voor een termijn van drie jaar herbenoemd. De samenstelling van het bestuur blijft daarmee ongewijzigd. De Vergadering heeft zowel het jaarverslag 2015 als de  notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2015 goedgekeurd.

De notulen van de vergadering van mei 2016 vindt u hier. Dit zijn nog de conceptnotulen omdat de notulen pas in de ALV van mei 2017 door de Vergadering definitief worden vastgesteld.

Lees hier:

Notulen ALV 2015 (pdf)

SBN Jaarverslag 2015 (pdf)